กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561

04

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561

30036 

วันที่ 24 เมษายน 2561  นายสันติ เชื้อนิตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงานและนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 การประชุมครั้งนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการดูแลรักษา พร้อมสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกล  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 40 ราย