ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

05

จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

rice31 5 61

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปใช้ในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา พร้อมแนะนำวิธีการผลิต และสาธิตวิธีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบข้าวงอก เพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิตข้าว และประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานเปิดงาน โดย เกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมใช้บริการ จำนวน 350 ราย

******************************************************************

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่

rice28 5 61

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ่(นาแปลงใหญ่) ปี2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ กล่าวรายงานโดยนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 447 ราย 

*************************************************************** 

 ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561 

58304

 วันที่ 28 พ.ค. 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมชาวศูนย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

********************************************************************

 จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา

3333333333

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปใช้ในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา พร้อมแนะนำวิธีการผลิตเชื้อราฯ และสาธิตวิธีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบข้าวงอก เพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมใช้บริการ จำนวน 200ราย

*****************************************

จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา

56653 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและแจกเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปใช้ในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา พร้อมแนะนำวิธีการผลิตเชื้อราฯ และสาธิตวิธีการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบข้าวงอก นาโยนกล้า นาหยอดข้าวแห้งแบบติดรถไถเดินตามสี่แถวเพื่อใช้ลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมใช้บริการ จำนวน 250 ราย

************************************

นิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธุ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี

30036

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายสันติ เชื้อนิตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและประชาสัมพันธุ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี พร้อมแนะนำการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบข้าวแห้ง เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (fieid day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์ นายอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งการจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ จำนวน 200 ราย