กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2561

12.1

GoldWreath7

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนการับซื้อคืน ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

 tuewexrice241261.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนจัดซื้อ กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านม่วงไข่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอุ่มจาน และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนม่วย รวม 35 ตัวอย่าง พร้อมนี้ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธี Iodine test  และตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

*****************************

เทศกาลข้าวไทย “Thai Rice Festival 2018

24016.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานและร่วมจัดนิทรรศการ สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ สินค้าพื้นเมือง และจุดถ่ายรูป Land Mark โดยจำลองท้องทุ่งนา วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติร่วมกิจกรรมวานฟาดข้าว "ชิมอุ" เรณูนคร อีสานบ้านเฮา เด้อพี่น้อง ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธ.ค. 2561 ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวในลานวัฒนธรรมข้าวประเพณีชาวอีสาน ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

*****************************

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี

สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 34

tuewmeeting241261.jpg

วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 34 ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมเดอะปรินเซสส์บีช รีสอร์แอนด์สปา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 และโรงแรมมารวย การ์เดนส์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมอบรมรวม 99 คน

*****************************

เทศกาลข้าวไทย “Thai Rice Festival 2018

tuewrice211261

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมจัดนิทรรศการ สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ สินค้าพื้นเมือง และจุดถ่ายรูป Land Mark. โดย จำลองท้องทุ่งนา วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีภาคอีสาน และได้ส่งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนข้าวแปรรูปบ้านห้วยไห นางนิ่มอนงค์ แก้วไพศาล ชาวนาดีเด่น จ.นครพนม เข้าประกวดแข่งขัน ข้าวหอมมะลิ ที่หอมและอ่อนนุ่มที่สุดในงาน Thai Rice Festival 2018 ได้รางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 ธ.ค. 2561 ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวในลานวัฒนธรรมข้าวประเพณีชาวอีสาน ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรม 4,520 คน สะสม 2 วัน 11,859 คน

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนการับซื้อคืน 

ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

S__78561283.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 25 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านอุ่มจาน ตำบลอุ้มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง พร้อมนี้ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธี Iodine test และตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ จำนวน 25 ตัวอย่าง

*****************************

การผลิตข้าวอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน

tueworg201261.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การผลิตข้าวอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหมากเฟือง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 76 ราย

*****************************

นิทรรศการ สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ สินค้าพื้นเมือง “เทศกาลข้าวไทย”

tuewrice201261.jpg

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมจัดนิทรรศการ สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ สินค้าพื้นเมือง และจุดถ่ายรูป Land Mark. โดย จำลองท้องทุ่งนา วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธ.ค. 2561 ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

*****************************

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย

tuew2201261.jpg

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการทดสอบไอโอดีน (Iodine test) ของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า -โพนทอง จำนวน 69 ตัวอย่าง

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ก่อนการับซื้อคืน ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

tuew201261.jpg

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สุ่มตัวอย่างจำนวน 23 ตัวอย่าง และชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนม่วน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนค้อ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณนานิคม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ ตำบลไฮ่หย่อง อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร สุ่มตัวอย่างจำนวน 17 11 และ 34 ตัวอย่างตามลำดับ

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการับซื้อคืน ข้าวพันธุ์ กข6ชั้นพันธุ์จำหน่าย

S__77807656.jpg

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดก้อม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 11 ตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 20 ตัวอย่าง รวมสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ทั้งสิ้นจำนวน 56 ตัวอย่าง

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการับซื้อคืน ข้าวพันธุ์ กข6ชั้นพันธุ์จำหน่าย

และให้การตอนรับอาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน

tuew181261

                        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 16 ราย และมอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ นำคณะอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวบ้านม่วงไข่ และบ้านอ่าง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว 39 ตัวอย่าง และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย

S__76595203.jpg

                           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ แว่นศิลา และนายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า - โพนทอง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร มีตัวอย่างสุ่ม 68 ตัวอย่าง

*****************************

ประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรเกษตรในการดำเนินงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

tuew

         วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคลากรเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 293 คน

***************************** 

เข้าร่วม “ สัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช"

tuewmeeting141261.jpg 

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม "สัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ซึ่งเป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นและชมเชย แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมระยองรีสอร์ต จังหวัดระยอง

*****************************

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

S__76234755.jpg

  วันที่ 13 ธันวาคม 2561  เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก่อนจัดซื้อคืน จำนวน 77 ตัวอย่าง

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

34627.jpg

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ แว่นศิลา และนายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไผ่ทอง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร มีตัวอย่างสุ่ม 12 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวบ้านโพนงาม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 7 ตัวอย่า

*****************************

 บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่

หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปี 2561

111111111111111

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ณ ฟาร์มชุมชนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังฯ จำนวน 35 ราย

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการับซื้อคืน ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

11111111

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ แว่นศิลา และนายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียนต.ช้างมิ่ง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร มีตัวอย่างสุ่ม 77 ตัวอย่าง

 *****************************

ตรวจสอบเครื่องจักรโรงงานก่อนเริ่มเดินเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15

ฤดูฝน ปี 2561

111261

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจสอบเครื่องจักรโรงงานก่อนเริ่มเดินเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ฤดูฝน ปี 2561

*****************************

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการับซื้อคืน ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย

50090

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ แว่นศิลา และนายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการับซื้อคืน ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่งและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองหวาย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตัวอย่างที่สุ่มทั้งหมดจำนวน 73 ตัวอย่าง

***************************** 

กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี 2561

51261

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี 2561 ณ สวนไม้ผล โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำต้นไม้

 *****************************

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

051261

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพังโคน โดยมี จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป 

 *****************************

ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี งบประมาณ 2562

041261

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้  นายวิบูรณ์  ดาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ออกติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ บ้านนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีสมาชิกกลุ่ม 100 ราย

*****************************