กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

m7.7

GoldWreath7

*************************************

ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวของชาวนาอาสา

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว 

1310762

           วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวของชาวนาอาสา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ณ แปลงชาวนาอาสา อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยติดตามชาวนาอาสาจำนวน 10 แปลง และจากการสุ่มสำรวจ แมลง โรค วัชพืชและสัตว์ศัตรูข้าว พบแมลงศัตรูข้าวไม่เกินระดับเศรษฐกิจ

*********************************

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562 

2310762

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562   โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ ในครั้งนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว (คลินิกข้าว) ให้บริการเกษตรกร ดังนี้ 1. แจกเอกสารความรู้เรื่อง โรคและแมลงศัตรูข้าว  พันธุ์ข้าว การผลิตและการใช้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคข้าว การใช้แหนแดงในนาข้าว การใช้เทคโลโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 2. แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา, แหนแดงเพื่อใช้ในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 และ ข้าวเจ้า ขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถุงพลาสติกขนาดเล็ก) โดยมีเกษตรมาร่วมใช้บริการคลินิกข้าว จำนวน 315 ราย ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

************************************

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562    

300762

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562   โดย นายนภดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว (คลินิกข้าว) ให้บริการเกษตรกร ดังนี้ 1.แจกเอกสารความรู้เรื่อง โรคและแมลงศัตรูข้าว  พันธุ์ข้าว การผลิตและการใช้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคข้าว การใช้แหนแดงในนาข้าว การใช้เทคโลโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 2.แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา และเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีเกษตรมาร่วมใช้บริการคลินิกข้าว จำนวน 300 ราย  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

*******************************

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

280762

        วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เวลา 11.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สวนสุขภาพ สี่แยกบ้านธาตุ) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เวลา 17.30 น. นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมในพิธี

**********************************

ติดตามนิเทศผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

260762

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายสรายุทธ เคี่ยงคำผง และนางสาววัลภา พิมพ์เทพ เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามนิเทศผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ในมาตรฐานการตรวจรับรอง มกษ.4406 - 2560 จำนวน 2 กลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาคู่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

*************************************************              

 จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562    

260762

           วันที่ 26 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสกลนคร ร่วมกับ ท่าน ผอ.ธนพัฒน์ อภัยโส และคณะครูโรงเรียนบ้านนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดาวรรณ์ โสมเกียรติตระกูล ประธาน ศพก.ตำบลนางัว พร้อมทีมงานร่วมเป็นวิทยากรพร้อมสาธิต เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน129 ราย ณ โรงเรียนบ้านนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

**************************************

จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

และมหกรรมลงดำนานำพาแปรรูปผลผลิตจากข้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 

250762

        วันที่ 25 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น นำโดยนาเทิดพงษ์ หงษาวงค์ ประธานกลุ่ม และโรงเรียนบ้านาดี นำโดยนายนิวชน บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562 และมหกรรมลงดำนานำพาแปรรูปผลผลิตจากข้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านาดี ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปิยพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.เขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนมเขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 165 ราย และประชาชนทั่วไป 100 ราย

  ************************************************************

  จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562   

18 230762

                ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายในการให้บริการเกษตรกรในชุมชนและชุมชน ใกล้เคียงได้มาใช้บริการศึกษาเรียนรู้ ด้านการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอปลาปาก และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บุคคลเป้าหมายศูนย์ละ 120 ราย โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ด้านข้าว เป็นอย่างดี

***************************************************

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย 

120762

              วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ว่าที่ร้อยโท อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย พร้อมเก็บรวบรวมข้าวสาร หอมมะลิ ส่งมอบไปยังจุดรวบรวมเขต เพื่อน้อมนำถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้รวบรวมข้าวสารจากศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดนครพนมและมอบหมาย ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี ทำการบรรจุ 5 กิโลกรัม/1ถุง  รวม 66 ถุง (330 กิโลกรัม) ทั้งนี้ได้ทำการส่งมอบให้กับศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเพื่อรวบรวมไปยังจุด รับข้าวสารเขต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     ***************************************************************

ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง

หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

110762

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ทีม นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศาลาวัดบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง และที่ทำการกลุ่มโรงสีข้าวกล้อง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เกษตรกรเข้าร่วม 2 กลุ่ม 48 ราย  และ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  มีเกษตรเข้าร่วม จำนวน 1 กลุ่ม 34 ราย

***********************************************

         ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562

1100762

              วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางทิพวรรณ โสมแผ้ว สมาชิก อบต.บ้านค้อ และนายชำนาญ โพธิ์สุข เกษตรตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 24 คน

************************************************************************   

     ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง

หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

2100762

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ทีม นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศาลาวัดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านชลนาคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เกษตรกรเข้าร่วม 2 กลุ่ม 40 ราย และ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP นาแปลงใหญ่ ตำบลกุตาไก้หนึ่ง ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรเข้าร่วม 1 กลุ่ม 20 ราย

******************************************************************   

ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง

หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

   090762

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ทีม นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอุ่มเหม้า ที่ทำการกลุ่มตำบลพระกลางทุ่ง ศาลาออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบบ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม และศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 4 กลุ่ม 62 ราย และณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย และที่ทำการกลุ่ม GAP นาแปลงใหญ่บ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรเข้าร่วม 5 กลุ่ม 148 ราย

**************************************************

ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง

หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

080762

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ทีม นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงต่อเนื่อง หลักสูตรการผลิตข้าว/เมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านหมากเฟือง ตำบลหนองบ่อ และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เกษตรกรเข้าร่วม 3 กลุ่ม 65 ราย และ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP ตำบลนาทราย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง และตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก มีเกษตรเข้าร่วม 3 กลุ่ม 72 ราย

*************************************************

ติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 

1050762

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง และศาลาประชาคมบ้านท่าสีลาลม ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม 72 ราย

 

******************************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

3050762 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ.4406 - 2560 (GAP Seed) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองหวาย และบ้านศรีวงศ์ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 36 ราย

**********************************************

ประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด ปี 2562

2050762 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมประชุม 33 ราย ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

*********************************************

ติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

2030762

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นาย ชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) และติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ อำเภอนาหว้า ,ท่าอุเทนและธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม 53 ราย

*********************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

1030762

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดก-ไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 25 ราย

********************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

020762 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดกสามัคคี ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 21 ราย