ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

cn2sk59.4

ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

 

page3

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ทำพิธีเปิดกรวย  กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ และให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดงานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ณ . โรงเรียนโสกแมว อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมในงานครั้งนี้มีว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและได้มอบหมายให้ทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีร่วมจัดนิทรรศการเรื่องเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวรวมทั้งให้บริการเอกสารด้านวิชาการแก่เกษตรกรร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 400 คน