โครงการ กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

DSC 0173

โครงการ กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

page

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมปล่อยปลา 15,000 ตัวภายใต้โครงการ กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ. บริเวณ สระน้ำหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาและ คณะกรรมการตรวจประเมิน กรมการข้าว การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัด  ร่วมกันจำนวน 56 คน