งานวันสาธิตการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี ตามแนวทาง ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

FB IMG 1470776970834

งานวันสาธิตการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี ตามแนวทาง ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

page4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ทำพิธีเปิดกรวย  กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ และให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 คุณภาพดี ตามแนวทาง  ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการจัดงานครั้งนี้ นายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 1,200 คน