การประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ

การประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ

ppp

 

pp

 

                            วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้เชี่ยวชาญสุรพล ยศเทียม  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560  เข้าดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดกสลนคร โดยมี นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นายยงค์ชาย ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ