การติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่รวบรวม/จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

S 11469073

การติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่รวบรวม/จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

                                         วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล  และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่รวบรวม/จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตามกิจกรรมสารวัตรเกษตร ณ อำเภอนาหว้า  ศรีสงคราม บ้านแพง ท่าอุเทน และโพนสรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 15 ร้านค้า/สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์