งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ตามรอยพระบาท

 

nikom

งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ตามรอยพระบาท

                                              วันที่ 27 มิ.ย. 60 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ตามรอยพระบาท  ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และ นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกร สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดสกลนครเข้าร่วม 1,100 ราย