กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2560

10

bottomline

 การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

251060

                                      วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 เกษตรกร 39 รายพื้นที่ 336 ไร่ ผลการตรวจฯผ่าน 39 ราย

*********************

 การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

2510601

                                  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ว่าที่รท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2560 ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาคำแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เกษตรกร 17 รายพื้นที่ 283 ไร่ ผลการตรวจฯผ่าน 17 ราย

*************************

 

การรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2560

 

10440

                                                   วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์,นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานคณะตรวจแปลง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2560 ณ บ้านแร่ พันธุ์ข้าว กข6 จำนวนเกษตรกร 33 ราย  พื้นที่ 518ไร่ และบ้านหนองหวาย พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวนเกษตรกร 18 ราย พื้นที่ 105 ไร่ อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

*******************