ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน