Display # 
Title Author Hits
- ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 233
- ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 210
- ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถยก (Fork lift) -ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 225
- ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องอัดลมขนาด 300 ลิตรต่อนาที Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 145
- ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องอัดลมขนาด 300 ลิตรต่อนาที Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 135
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 266
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 283