สถานที่ตั้งและติดต่อ

a6

 

skn rsc map

 

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่ บ้านอ่าง  ตำบลม่วงไข่   

อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร   47160

 โทร 042-728516,17,19 

โทรสาร 042-728517

E-MAIL   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

a1