ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ อ่านเพิ่มเติม