ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562