Display # 
Title Author Hits
- ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมี ครั้งที่ 2 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 235
- ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 256
- ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 245
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำแคร่ไม้รองรับเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 227
- ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 313
-ประกาศสอบราคารถยก (Fork lift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 521
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดลม ขนาด 300 ลิตรต่อนาที Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 535
- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดกระสอบปปอชำรุด Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 173
- ประกาศสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 203